สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,667 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “แบ่งปันถนน ปั่น..ปั่น ปลอดภัย” ครั้งที่ 3
23 พ.ค. 60
106
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินนอกงบประมาณ) ไตรมาส2
23 พ.ค. 60
121
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
23 พ.ค. 60
116
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
23 พ.ค. 60
113
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น เปิดเผยข้อมูลราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคการรียนที่ 1/2560
23 พ.ค. 60
100
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกล่ำ ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐
23 พ.ค. 60
76
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค
23 พ.ค. 60
62
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างหินเรียงกันคลื่นกัดเซาะชายหาด หลังสำนักสงฆ์หัวเกาะช้าง ม.5 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
23 พ.ค. 60
47
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ราคากลาง - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายนิโรธ รอดมินทร์ หมู่ที่ 1
23 พ.ค. 60
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง วันเวลา สถานที่ ในการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
23 พ.ค. 60
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษีนอกสถานที่
23 พ.ค. 60
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษีนอกสถานที่
23 พ.ค. 60
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่องผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการซ่อมแซมแนวคันหินป้องกันคลื่นริมทะเลที่ชำรุด (ข้างบ้าน สท.ฉาบ) ม.4 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
23 พ.ค. 60
34
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ปริก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
23 พ.ค. 60
47
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางบัวคลี่ ศรีสุทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 พ.ค. 60
39

»ข้อมูลทั้งหมด 63,667 รายการ