สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 79,529 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
27 ก.ค. 60
84
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศ เร่ือง ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
24 พ.ค. 61
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
12 เม.ย. 60
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
15 พ.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 61
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
20 ม.ค. 60
36
  ข่าวรับสมัครงาน ทม.สิงหนคร เรื่อง เลื่อนกำหนดสอบการคัดเลือกสรรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปี 2561
24 พ.ค. 61
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากบาง ประกาศอบต.ปากบาง เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
24 พ.ค. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 พ.ค. 61
6
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.จะนะ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 พ.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคการเรียนที่ 1/2561
24 พ.ค. 61
3
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลอาหาร 2 ทะเล
24 พ.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศกำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายแอน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11
24 พ.ค. 61
5
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนรุ่น
24 พ.ค. 61
2
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาจอโปรเจ็คเตอร์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลอาหาร 2 ทะเล
24 พ.ค. 61
3

»ข้อมูลทั้งหมด 79,529 รายการ