สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,095 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สำนักแต้ว อบต.สำนักแต้ว รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
31 มี.ค. 58
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี 2558
31 มี.ค. 58
41
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง ชมรมแอโรบิคชวนเต้นแอโรบิคในวันอนามัยโลก
31 มี.ค. 58
44
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา โครงการจัดทำประชาคมและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
31 มี.ค. 58
235
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงขนม - ถ
30 มี.ค. 58
395
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น (อปท.) สู่ AEC
30 มี.ค. 58
417
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า แบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
30 มี.ค. 58
412
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำขาว งานรักษ์ไทย รักษ์ถิ่น
30 มี.ค. 58
419
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลอิเล็กทรอนิกส์
30 มี.ค. 58
343
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเกาะกลางราชพฤกษ์
30 มี.ค. 58
312
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิตร - นาเรียนเตย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3
30 มี.ค. 58
452
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบ่วงตีน หมู่ที่ 4 ตำบลพิจิตร
30 มี.ค. 58
386
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายนาต้นไทร(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ตำบลพิจิตร
30 มี.ค. 58
318
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายควนพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลพิจิตร
30 มี.ค. 58
314
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาสีทอง ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลองกอย
30 มี.ค. 58
315

»ข้อมูลทั้งหมด 35,095 รายการ