สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,949 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 26 พ.ค.2559 พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ร่วมกับอสม.ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่(Big Cleaning Day) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลฯ สอ
27 พ.ค. 59
59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ ครั้งที่ 17 วันที่ 28 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
133
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา
27 พ.ค. 59
105
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคลธรรมดา
27 พ.ค. 59
109
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
27 พ.ค. 59
96
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
27 พ.ค. 59
74
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
27 พ.ค. 59
65
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กระแสสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล
27 พ.ค. 59
64
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผูู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคธรรมดา
27 พ.ค. 59
46
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองทราย คู่มือปฏิบัติงาน ประชาคมอาเซียนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นควรรู้
27 พ.ค. 59
72
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คู ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา
27 พ.ค. 59
65
  ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
27 พ.ค. 59
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงส้วมสาธารณะ ณ ม.3 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
27 พ.ค. 59
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
27 พ.ค. 59
50
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลางจัดซื้อดินลูกรัง โครงการจัดซื้อดินลูกรังเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองม่วงงาม
27 พ.ค. 59
50

»ข้อมูลทั้งหมด 49,949 รายการ