สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 75,948 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศผลทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายส้าหมาน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 11
21 มี.ค. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศการทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายส้าหมาน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11
21 มี.ค. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่
21 มี.ค. 61
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายสามแยกบ้านไฟซอน – ริมพรุ หมู่ที่ 6
21 มี.ค. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางเหรียง ประกาศราคากลาง จัดซื้อลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ
21 มี.ค. 61
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.คลองเปียะ ประกาศ อบต.คลองเปียะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
21 มี.ค. 61
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลสะกอม หมู่ที่ 2,8 และ 9
21 มี.ค. 61
2
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.คลองเปียะ ประกาศ อบต.คลองเปียะ เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
21 มี.ค. 61
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร กิจกรรมวันอสม.แห่งชาติ2561
21 มี.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านบ่อโชน หมู่ที่ 7
21 มี.ค. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา แผนปฏิบัติการลงฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
21 มี.ค. 61
2
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
21 มี.ค. 61
2
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
21 มี.ค. 61
2
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบจ.สัญจร ประจำปี 2561 พื้นที่อำเภอเทพา
21 มี.ค. 61
1
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเครื่องเสียง โครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 5 พื้นที่อำเภอเทพา
21 มี.ค. 61
2

»ข้อมูลทั้งหมด 75,948 รายการ