สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 69,151 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกาญจนวนิชพะวง 72 (ข้างร้านรสแซบ) (ซ้ายทาง) หมู่ที่ 1 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
17 ต.ค. 60
1
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
16 ต.ค. 60
20
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 16 ตุลาคม 2560
16 ต.ค. 60
19
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 13 ตุลาคม 2560
16 ต.ค. 60
19
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 13 ตุลาคม 2560
16 ต.ค. 60
18
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 13 ตุลาคม 2560
16 ต.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ไตรมาส ที่ 4 ) แบบ ผด.6
16 ต.ค. 60
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกทางระบายน้ำริมถนน อบจ. 3078 ช่วงบ้านใต้-คลองปากรอ
16 ต.ค. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายบ้านนายใจ หมู่ 5
16 ต.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
16 ต.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอกเป็ด หมู่ 2
16 ต.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับถมพื้นที่เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อทรายเจริญธรรม
16 ต.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหนองหนาว-ปากรอ
16 ต.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 ต.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรือง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
16 ต.ค. 60
5

»ข้อมูลทั้งหมด 69,151 รายการ