สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 32,369 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านสะกอม
26 พ.ย. 57
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2557
26 พ.ย. 57
21
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ควนรู รับสมัครแรงงานเกษตรเพื่อทำงานชลประทานแบบชั่วคราวรายวัน
26 พ.ย. 57
46
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 พ.ย. 57
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
26 พ.ย. 57
49
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ผลการสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.ทุ่งหมอ
26 พ.ย. 57
58
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
25 พ.ย. 57
222
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณพ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
25 พ.ย. 57
216
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาบด้วน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่
25 พ.ย. 57
220
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘
25 พ.ย. 57
268
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
25 พ.ย. 57
203
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงรถราชการ
25 พ.ย. 57
205
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำขาว รายงานงบทดลอง งบรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ปีงบประมาณ 2558
25 พ.ย. 57
197
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังใหญ่ อบต.วังใหญ่ >>ประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการปรับปรุงถนนลงินยกระดับ หมู่ที่ 6 (สายบ้านวังใหญ่
25 พ.ย. 57
212
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กระดังงา การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
25 พ.ย. 57
228

»ข้อมูลทั้งหมด 32,369 รายการ