สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 67,095 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงเรือประมง 9 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ลำ
21 ส.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (โดยกรณีพิเศษ)
21 ส.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2560
21 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้สายไฟ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10
21 ส.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากทางปลวก หมู่ที่ 10
21 ส.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนทุเรียน 200 ปี หมู่ที่ 12
21 ส.ค. 60
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาพระ ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้สายไฟ-ปากทางปลวก (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 10
21 ส.ค. 60
15
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง โครงการประมูลจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ อบจ.สงขลา
21 ส.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จำนวน 3 โครงการ
21 ส.ค. 60
4
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภูมี ต.ท่าชะมวง
21 ส.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายติณสูลานนท์
21 ส.ค. 60
2
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านชุมพล-บ้านกระแสสินธุ์
21 ส.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
21 ส.ค. 60
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศเรื่อง การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ส.ค. 60
21
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านปากบางนาทับ - บ่ออิฐ
21 ส.ค. 60
16

»ข้อมูลทั้งหมด 67,095 รายการ