สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,154 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรถนนเสน่หานุสรณ์
24 ส.ค. 59
106
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรมพบปะยามเช้าและประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานทุกวันพุธ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
24 ส.ค. 59
87
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองกวาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง แจ้งราคากลางตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่3 บ้านช้างให้ โดยวิธีพิเศษ
24 ส.ค. 59
178
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองกวาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง แจ้งราคากลางตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างกำแพง พร้อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ โดยวิธีพิเศษ
24 ส.ค. 59
180
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชิงโค ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (สอบคัดเลือก) เป็นพนักงานจ้าง
24 ส.ค. 59
269
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชิงโค ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
24 ส.ค. 59
250
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24 ส.ค. 59
153
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศราคากลางและตารางกำหนดวงเงิน - โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
24 ส.ค. 59
115
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
24 ส.ค. 59
92
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
24 ส.ค. 59
82
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
24 ส.ค. 59
66
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ลงพื้นที่ตรวจวัดระยะทางการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว
24 ส.ค. 59
85
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครง ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายขอบคลองส่งน้ำ (หนำนายเถี้ยน-สายต้นเนียน) หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
24 ส.ค. 59
55
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 50)
24 ส.ค. 59
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
24 ส.ค. 59
77

»ข้อมูลทั้งหมด 56,154 รายการ