สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 65,187 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1
28 มิ.ย. 60
8
  ข่าวจาก facebook เทศบาลเมืองควนลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง 1 คว้าเหรียญเงินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้
28 มิ.ย. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (Green Office)
28 มิ.ย. 60
15
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
28 มิ.ย. 60
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหิน การพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน (อสม. แกนนำสุขภาพ)
28 มิ.ย. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมุสลิม หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีสอบราคา
28 มิ.ย. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยท่าใหญ่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีสอบราคา
28 มิ.ย. 60
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิจิตร มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
28 มิ.ย. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เชิญชวนประดับธงชาติไทย
28 มิ.ย. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อดาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
28 มิ.ย. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี 2560
28 มิ.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านหาร รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐)
28 มิ.ย. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2560
28 มิ.ย. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อครุภรัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
28 มิ.ย. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพรุตู (สายทางเข้าควนหินรูปช้าง - บ้านนายอภิวัฒน์)
28 มิ.ย. 60
10

»ข้อมูลทั้งหมด 65,187 รายการ